mokymo programa

mokymo programa
mokymo programa statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktiškai pagrįstas valstybinis dokumentas, kuriuo nurodoma mokomųjų dalykų dėstymo apimtis, turinys ir svarbiausi mokymo reikalavimai. Programos sudaromos atskiroms klasėms. Mokymo programos būna integruotos ir kompleksinės (vienoje programos, pvz., istorijos, jungiamos įvairių mokslo dalykų temos), linijinės (aukštesniosioms klasėms laipsniškai pateikiami nauji dalykai, pvz., matematikos), koncentrinės (aukštesniosiose klasėse kartojamos beveik tos pačios temos, tik sudėtingesne forma, pvz., gramatika). Mokymo programų struktūra paprastai būna tokia: 1) paaiškinimai, 2) turinys (temos ir potemės), 3) literatūros sąrašas. atitikmenys: angl. curriculum vok. Lehrprogramme rus. программа обучения ryšiai: dar žiūrėkmokymo turinys

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • mokymo programa — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Struktūrinis ir nuoseklus teorinio ir praktinio mokymosi turinio elementų, laiduojančių konkretų išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją ar kompetenciją, aprašymas. Gali būti tam tikros mokymosi… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • mokymo programa — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dokumentas, kuriame išdėstytas sportinio rengimo turinys: žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos turi įgyti sportininkas, fizinis, techninis, taktinis, integralusis parengtumas, kurį turi… …   Sporto terminų žodynas

  • išplėstinė mokymo programa — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Visų studijų dalykų arba vieno kurio nors specialybės dalyko programa, apimanti mokymo turinį, laiką, metodus ir formas. atitikmenys: angl. curriculum vok. Lehrplan rus. программа; учебный план ryšiai: dar… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • modulinė profesinio mokymo programa — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Profesinio mokymo programa, sudaryta iš modulių aprašų, kuriuose nurodomos kiekviename modulyje įgyjamos kompetencijos ir jų įgijimui reikalingi mokymo tikslai, kontrolinės užduotys, įgytų… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programa — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi tam tikroms žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ir miškų ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymo programa — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi žemės ir miškų ūkio srities profesinėms žinioms įgyti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • traktorininkų mokymo programa — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Visų teorinio ir praktinio mokymo dalykų, reikalingų traktorininko kvalifikacijai gauti, išsamus aprašymas. atitikmenys: angl. tractor drivers curriculum vok. Prüfungskommission für die… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemdirbių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programa — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Dokumentas, kuriame nuosekliai išdėstomi teoriniai ir praktiniai mokymo dalykai, reikalingi tam tikroms žemdirbių profesinėms žinioms įgyti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mokymo turinys — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymui atrinkti materialinės ir dvasinės kultūros pagrindai. Jų elementai: 1) žinios; 2) mokėjimai; 3) įgūdžiai; 4) bendravimo normos. Bendrojo lavinimo mokyklos mokymo turinio struktūrą sudaro: 1)… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • modulinė profesinio mokymo sistema — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokymo sistema, kurioje profesinio mokymo turinys sudaromas ir mokymo procesas organizuojamas tokiu būdu, kad kvalifikacijas būtų galima įgyti dalimis. Modulinėje profesinio mokymo sistemoje… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”